Til medlemmene i Stormkast – Bergen Frisbeeklubb

  

2024 02 20

Innkalling til årsmøte i Stormkast – Bergen Frisbeeklubb

   

Styret innkaller herved til årsmøte i Stormkast - Bergen Frisbeeklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 12. mars kl 2000 i bygg K2 på Høgskulen på Vestlandet på Kronstad.    i Haukelandshallen kl 2000.   , eksakt sted og tidspunkt blir informert om senere.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 27. februar til styret@stormkast.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

 

styret

 

 


 Bilde:
CC BY-SA

Bilde: Siren Halvorsen