Det er ikke lov å knekke eller bøye greiner eller annet som vokser og står på banen

Det knekkes stadig greiner på banen, og ut fra plasseringen til dei greinene som knekkes er det utvilsomt at det er frisbeekastere som står bak

Folk må slutte å knekke greiner !

Det er brudd på reglene til frisbeegolf, en jukser seg til bedre score og en ødelegger banen for alle andre som spiller.

Banen er faktisk ganske gjennomarbeidd med hensyn på hvilke greiner og trer som er kuttet og ikkje. Dette sjølv om det kanskje ikkje virker slik ...


Det å ødelegge deler av banen medfører 2 straffekast og kan også medføre diskvalifisering fra en turnering