I sommerhalvåret i 2019 har klubben en fast klubbkveld med ukentlig turnering på tirsdager.

 

 I tillegg har me to medlemmer som har tatt trener 1 kurs i år, så det kommer kurs på ulike nivå i løpet av året.

Følg med her og på Facebook!