Hvordan spille trygt og etter reglene

Superenkle regler

For deg som bare vil spille for gøy i ny og ned

 • Aldri kast om det er fare for å treffe noen eller du ikke kan se hvor frisbeen vil lande
 • Du har vikeplikt for alle som ikke kaster frisbee
 • Aldri knekk greiner eller trær (skal du jukse, flytt deg heller vekk fra treet i stedet for å ødelegge banen)
 • Du skal stå rett bak der disken landet når du kaster videre
 • OB  er område du ikke har lov å lande i.  Du får et ekstrakast og må gå tilbake til der du sist var trygg
 • Relief er området du ikke har lov å lande i.  Du får ikke et ekstrakast, men må tilbake til der du sist var trygg eller til en dropsone
 • Hazard  er område du helst ikke skal lande i.  Du får et ekstrakast, men kaster fra der frisbeen ligger
 • Mando - noe du må kaste på en gitt side av. Flyr disken inn/over ulovlig område får du et ekstrakast og må kaste neste kast fra dropsone

Annet

 • Slipp forbi grupper som spiller raskere enn deg
 • Ikke stå ved korg for å telle score - det skaper kø.  Gå til neste tee og tell kast der
 • Vis hensyn til naboer og andre.  Ungå skriking og annen unødvendig støy
 • Stå i ro og ikke snakk når andre kaster, mange trener seriøst og ønsker å kunne fokusere uten å bli forstyrret
 • Start på hull 1 og spill hullene i rekkefølge

Selvfølgelig

 • Søppel tar en med hjem eller kaster i søppelspann
 • Ha det gøy !

  

Forenklede regler

Dette er en kort oversikt over regler og sikkerhetskrav for deg som ønsker å spille litt mer og kanskje begynne å konkurere feks i ukesgolf.

Det som står over gjelder også her.

Sikkerhet
Desse reglene er helt ufraviklige og må overholdes. En frisbee kan gjøre svært stor skade.
 • Aldri kast om det er fare for å treffe noen
 • Alltid stå bak den som kaster. Å stå på siden av kaster er ikke trygt nok.
 • Aldri kast om du ikke har mulighet til å se området der disken vil lande uten at noen spotter for deg
 • Aldri kast mot personer, dyr eller bygninger

 

Spillets gang
Kastrekkefølge ved utkast:
 • På første hull trekker man rekkefølgen om annet ikke er bestemt
 • På resterende hull er det den som gjorde det best på forrige hull som kaster først.
  • Er det likt mellom flere gjelder rekkefølgen fra forrige hull internt mellom desse
Videre kastrekkfølge:
 • Etter at alle har kastet utkast er det alltid den som ligger langst fra kurven som skal kaste.
Hvor kaster man fra ved 'teeof':
 • Utkastet er normalt 3 meter dypt og man kan kaste fra hvor man vil innad i dette området
 • En må slippe disken bak frontlinjen til utkastet, men har lov å tråkke over etter å ha sluppet disken
  • Det er ikke lov å være i kontakt med noe utenfor utkastet når du slipper disken
Hvor kaster man etterpå:
 • Etter teeoff markerer man punktet disken ligger på ved å legge en markør i forkant av denne
  • Det er lov å la disken ligge
 • Man må ha en fot bak dette punktet ved neste kast (i praksis innenfor et området like stort som et A4 ark)
 • Man må kontakt med bakken bak punktet når man slipper disken, men kan tråkke over etterpå (unntak, se putt)
 • Man kan maks stå 30 cm bak punktet når man kaster
 • Det er lov å ta tilløp så lenge punktene over blir overholdt
 • Det er lov å 'stege' til siden så lenge man ikke beveger seg nermere kurven og en har en fot bak disken
 • Er det ikke mulig å kaste fra der disken ligger kan man flytte den bakover fra korgen inntil det er mulig å kaste. Dette medfører ett straffekast.
Putt:
 • En putt er definert til å være et kast fra et punkt som ligger under 10 meter fra kurven
 • Man kan ikke trakke over punktet der man kaster fra ved putt - man skal 'oppvise kontroll' fær man trakker forbi punktet
  Dette betyr i praksis at det ikke er lov å 'stupe' over punktet for å putte
OB - Out of Bounds
Enkelte områder på banen kan være definert som ulovlige eller OB.
 • Om disken blir liggende helt inne på (inkludert linjen som viser OB grense) er den i OB
 • Er disken i OB får en et straffekast
 • Disken skal kastes fra det punktet den sist var 'god' (dvs ikke hvor den ligger)
 • Det er lov å trekke disken en meter inn på banen fra der den gikk i OB før man kaster neste kast
 • Dropzone/Dropbox - På enkelte baner er det gitt områder som det skal kastes fra etter å ha gått i OB
 • Man kan velge å kaste på nytt fra der en kastet sist (men får fortsatt straffekast)

Relief

Helt likt som OB, men du får ikke straffekast

 

Hazard

Et område kan være definert som Hazard

 • Om disken blir liggende helt inne på området (inkludert linjen som viser grense) er den i hazard
 • Er disken i hazard får en et straffekast
 • Disken skal kastes fra der den ligger

 

Mandatory/tvungen/Doglegs
En mandatory bestemmer en gitt bane som disken må ta, feks til høyre for en stolpe.
Ulovlig sted å fly er markert med en (tenkt) linje - mandolinjen.

Om en bare så vidt flyr over mandolinjen så har en kastet utlovlig, helt uavhengig av hvor frisbeen blir liggende.
 • får man et straffekast
 • må kaste fra et angitt punkt (en dropzone/dropbox)

Det betyr ingenting hvilken retning frisbeen flyr fra når den kommer over mandolinjen.

 

Lost disk
Om man kaster en disk slik at den ikke blir funnet igjen regnes dette som 'lost disk'
 • Man har 3 minutter på seg til å lete etter disken fra man kommer fram til stedet der disken foventes å være.
 • Ved lost disk skal man kaste på nytt fra der man kastet fra når disken forsvann, samt man får et straffekast
 • Man er forpliktet til å hjelpe andre spillere med å lete etter disker som er forsvunnet
Andre regler
 • Man har ikke lov til å knekke eller bøye vekk greiner, busker eller gress som er veien for et kast (skal du jukse, flytt deg vekk fra det som er i veien)
 • Det er lov å fjerne lause greiner og annet løst matriale fra stedet en kaster fra (kun lov å fjerne ting som ligger bak mini, eller som starter bak mini)
 • Man har maks 30 sekund på seg til å gjennomføre kastet fra man er på punktet og klar til å kaste
Spirit of the game
Ingen av grenene innen frisbee har dommere - alt er basert på fairplay. Så generellt er det gruppen som bestemmer om det er tvil.
Er det fortsatt tvil skal skal tvilen komme kasteren til gode
Under spill bruker man normal høflighet. Når noen kaster står man i ro og lar være å lage lyd, slik at den som kaster kan konsentrere seg.

 

Fulle regler

Reglene det spilles etter bestemmes av PDGA (Professional Disc Golf Association)

De komplette reglene finner en på PDGA sin regelside.

Det finnes pr i dag ingen komplett publisert norsk oversettelese av reglene.