Lynghaugparken er Stormkast sin hovedbane

Banen er en full 18-hulls bane og ligger i Lynghaugparken i Fyllingsdalen. Den er kjent for store høydeforskjeller, varierende hulltyper og for sine tøffe korgplasseringer

Merk! Artikkelen er sist endret for 2 år siden. Informasjonen kan være utdatert.

Banekart og beskrivelse

Kart og tekstlig beskrivelse av banen finner du her

 

Bruk

Banen er åpen for alle, og det er selvfølgelig gratis å spele her.
Einaste vi ber om er at du tar hensyn til dei andre brukarane av parken, rydder etter deg og ikkje knekker greiner eller skader naturen på anna måte

Sammlingsplass

Samlingsplass/møteplass er normalt ved møllesteien ved Skateparken/Rema

Oppmerking

Banen er uten teeskilt og annen 'retningsmerking', så det anbefales å ta med banekart første gang en går. Og enda bedre, be noken av dei 'lokale' vise deg rundt. 

Alle mando-objekt er merket, og de fleste OB-linjer skal være lett å forstå utfra 'naturlige' skiller.

Utkast

De fleste utkast er godt merket, untaket nå er de som er på asfalt der en ikke får lov å markere tydelig.

Bandtvang

Kan opplyse om at det er bandtvang i parken hele året, så stikker en hund av med disken din eller skader den på noen måte så krev erstatning av eier.
Vi pleier å sei 300-400 kr (ca 2 x prisen på frisbeen), som er ca det en må ut med om en skal bestille og få tilsendt via post
Les lovene her

Hester...

Det er forbudt med all form for hestesport og ridning i parken, så begynner dei å klage på at vi skremmer hestene så kan en bare vise til at dei er der ulovlig.  Det finnes (har funnes) forbundsskilt om dette i området ved skateparken og ved fortau nær innkjøring til Rema 100 fra hovedvei.
Som ein kanskje kan forstå har vi hatt nokre konfliktar akkurat med hestefolket...