Navn
Thor Erik Hagesæter
Dato
2023-05-16
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
Acepott og CTP: Vipps 20,- til 90109084 (Erlend Johnsen). 10 kr går til acepotten og 10 kr til CTP. CTP hull 4.
Resultat importert fra DGMetrix result id 2475087
# Hull Score      # Hull Score
Ut 32 Inn 26
Total 58
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 9Hull 94 - Bogey
2Hull 23 - Par 10Hull 102 - Birdie
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 11Hull 112 - Birdie
4Hull 44 - Bogey 12Hull 123 - Par
5Hull 52 - Birdie 13Hull 134 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 14Hull 143 - Par
7Hull 73 - Par 15Hull 154 - Bogey
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 16Hull 164 - Bogey