Navn
Jonathan Oaks
Dato
2023-07-04
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
Acepott og CTP: Vipps 20,- til 90109084 (Erlend Johnsen). 10 kr går til acepotten og 10 kr til CTP. CTP hull 13..
Resultat importert fra DGMetrix result id 2475098
# Hull Score      # Hull Score
Ut 24 Inn 25
Total 49
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 9Hull 94 - Bogey
2Hull 22 - Birdie 10Hull 104 - Bogey
3Hull 33 - Par 11Hull 112 - Birdie
4Hull 42 - Birdie 12Hull 123 - Par
5Hull 53 - Par 13Hull 134 - Bogey
6Hull 63 - Par 14Hull 143 - Par
7Hull 73 - Par 15Hull 152 - Birdie
8Hull 83 - Par 16Hull 163 - Par