Navn
Ulrik Holsen
Dato
2012-05-01
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 35 Inn 36
Total 71
1Mandobjørka7 - Trippel-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen3 - Par 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey