Navn
Håvard G Frøysa
Dato
2012-05-15
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 24 Inn 25
Total 49
1Mandobjørka3 - Birdie 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando2 - Birdie 11Langs kirken3 - Par
3Nye ned i dumpa2 - Birdie 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen2 - Birdie 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen2 - Birdie
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey