Navn
Ulrik Holsen
Dato
2012-05-15
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 32
Total 68
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa4 - Bogey 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull4 - Bogey
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey