Navn
Thomas Helgesen
Dato
2012-05-15
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 43
Total 80
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken6 - Trippel-Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull5 - Dobbel-Bogey
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen7 - Quadruple-Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen4 - Bogey 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet5 - Dobbel-Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey