Navn
_ Mark Soddano
Dato
2012-05-15
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 29
Total 59
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen5 - Dobbel-Bogey
2Dobbel mando3 - Par 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen2 - Birdie 16Einar2 - Birdie
8Rotveltet2 - Birdie 17Andedamen2 - Birdie
9NR2 - Birdie 18Søten4 - Bogey