Navn
Ulrik Holsen
Dato
2012-05-22
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 31 Inn 31
Total 62
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen3 - Par 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen4 - Bogey
6Kirketårnet langt6 - Dobbel-Bogey 15Langs vannet3 - Par
7Klippen2 - Birdie 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen3 - Par
9NR2 - Birdie 18Søten3 - Par