Navn
Ulrik Holsen
Dato
2012-05-29
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 32
Total 68
1Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen4 - Bogey 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet3 - Par
7Klippen4 - Bogey 16Einar3 - Par
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen5 - Dobbel-Bogey
9NR4 - Bogey 18Søten4 - Bogey