Navn
Tore Svenbalrud
Dato
2012-06-12
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 34
Total 70
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden4 - Bogey
4Lekeplassen6 - Trippel-Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen2 - Birdie
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen3 - Par 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR4 - Bogey 18Søten5 - Dobbel-Bogey