Navn
Ulrik Holsen
Dato
2012-06-19
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 32
Total 66
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen3 - Par
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken5 - Dobbel-Bogey
3Nye ned i dumpa4 - Bogey 12HaugenHøyden3 - Par
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull2 - Birdie
5Opp på haugen3 - Par 14Kanalen3 - Par
6Kirketårnet langt4 - Par 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen3 - Par 16Einar5 - Dobbel-Bogey
8Rotveltet4 - Bogey 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten3 - Par