Navn
Ulrik Holsen
Dato
2012-06-26
Bane
Mai 2012
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 38
Total 76
1Mandobjørka5 - Bogey 10Ut av dalen4 - Bogey
2Dobbel mando4 - Bogey 11Langs kirken4 - Bogey
3Nye ned i dumpa3 - Par 12HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
4Lekeplassen4 - Bogey 13Dødmannshull3 - Par
5Opp på haugen6 - Trippel-Bogey 14Kanalen6 - Trippel-Bogey
6Kirketårnet langt5 - Bogey 15Langs vannet4 - Bogey
7Klippen5 - Dobbel-Bogey 16Einar4 - Bogey
8Rotveltet3 - Par 17Andedamen4 - Bogey
9NR3 - Par 18Søten4 - Bogey