Navn
Trond Erik Brekke
Dato
2013-05-14
Bane
18-hull
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 39 Inn 32
Total 71
1Hull 014 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 025 - Dobbel-Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 034 - Bogey 12Hull 123 - Par
4Hull 043 - Par 13Hull 134 - Bogey
5Hull 053 - Par 14Hull 144 - Bogey
6Hull 066 - Trippel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 076 - Trippel-Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 085 - Dobbel-Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 093 - Par 18Hull 183 - Par