Navn
Eivind Sakseide
Dato
2013-05-14
Bane
18-hull
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 31
Total 72
1Hull 015 - Dobbel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 026 - Trippel-Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 034 - Bogey 12Hull 123 - Par
4Hull 043 - Par 13Hull 132 - Birdie
5Hull 055 - Dobbel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 064 - Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 077 - Quadruple-Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 084 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 093 - Par 18Hull 184 - Bogey