Navn
Leif Molvik
Dato
2013-06-18
Bane
Mai 2013
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 36
Total 70
1Søten4 - Bogey 10Langs kirken3 - Par
2Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 11HaugenHøyden5 - Dobbel-Bogey
3Dobbel mando4 - Bogey 12Dødmannshull3 - Par
4Ned i dumpen2 - Birdie 13Kanalen5 - Dobbel-Bogey
5Lekeplassen4 - Bogey 14Langs vannet3 - Par
6Opp på haugen3 - Par 15Einar4 - Bogey
7Kirketårnet3 - Par 16Andedamen4 - Bogey
8Langedalen5 - Bogey 17Søtten og ein halv5 - Dobbel-Bogey
9RN3 - Par 18Hatten4 - Bogey