Navn
Håvard Mongstad
Dato
2013-06-18
Bane
Mai 2013
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 33 Inn 33
Total 66
1Søten4 - Bogey 10Langs kirken4 - Bogey
2Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 11HaugenHøyden4 - Bogey
3Dobbel mando3 - Par 12Dødmannshull2 - Birdie
4Ned i dumpen3 - Par 13Kanalen4 - Bogey
5Lekeplassen3 - Par 14Langs vannet4 - Bogey
6Opp på haugen3 - Par 15Einar5 - Dobbel-Bogey
7Kirketårnet2 - Birdie 16Andedamen2 - Birdie
8Langedalen6 - Dobbel-Bogey 17Søtten og ein halv4 - Bogey
9RN3 - Par 18Hatten4 - Bogey