Navn
Trond Erik Brekke
Dato
2013-08-13
Bane
Mai 2013
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 43 Inn 29
Total 72
1Søten5 - Dobbel-Bogey 10Langs kirken4 - Bogey
2Mandobjørka6 - Dobbel-Bogey 11HaugenHøyden3 - Par
3Dobbel mando3 - Par 12Dødmannshull3 - Par
4Ned i dumpen3 - Par 13Kanalen2 - Birdie
5Lekeplassen5 - Dobbel-Bogey 14Langs vannet3 - Par
6Opp på haugen6 - Trippel-Bogey 15Einar2 - Birdie
7Kirketårnet5 - Dobbel-Bogey 16Andedamen3 - Par
8Langedalen8 - Quadruple-Bogey 17Søtten og ein halv4 - Bogey
9RN2 - Birdie 18Hatten5 - Dobbel-Bogey