Navn
Christian Wilde
Dato
2017-04-25
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
# Hull Score      # Hull Score
Ut 41 Inn 37
Total 78
1Par 33 - Par 10Par 33 - Par
2Par 33 - Par 11Par 34 - Bogey
3Par 35 - Dobbel-Bogey 12Par 45 - Bogey
4Par 45 - Bogey 13Par 35 - Dobbel-Bogey
5Par 35 - Dobbel-Bogey 14Par 33 - Par
6Par 36 - Trippel-Bogey 15Par 34 - Bogey
7Par 58 - Trippel-Bogey 16Par 35 - Dobbel-Bogey
8Par 33 - Par 17Par 34 - Bogey
9Par 33 - Par 18Par 34 - Bogey