Navn
Thomas Sundal
Dato
2018-05-01
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 18
Resultat importert fra DGMetrix result id 611716
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 35
Total 72
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 113 - Par
3Hull 37 - Quadruple-Bogey 12Hull 125 - Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 146 - Trippel-Bogey
6Hull 63 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par