Navn
Thomas Sundal
Dato
2018-05-08
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
For de som vil: CTP hull 10 (10 kr.) Acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 634326
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 34
Total 68
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 134 - Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 63 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 173 - Par
9Hull 94 - Bogey 18Hull 183 - Par