Navn
Jan Ove Hennøy
Dato
2018-06-12
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 4 og acepott. 10 kr. for hver.
Resultat importert fra DGMetrix result id 634334
# Hull Score      # Hull Score
Ut 31 Inn 32
Total 63
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 22 - Birdie 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 124 - Par
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 53 - Birdie 14Hull 145 - Dobbel-Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par