Navn
Andreas Horváth Isaksen
Dato
2018-08-21
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 9 (10 kr). Acepott (10 kr).
Resultat importert fra DGMetrix result id 700244
# Hull Score      # Hull Score
Ut 34 Inn 34
Total 68
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 33 - Par 12Hull 125 - Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 144 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 73 - Par 16Hull 164 - Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey