Navn
Erlend Rommetveit
Dato
2018-08-21
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 9 (10 kr). Acepott (10 kr).
Resultat importert fra DGMetrix result id 700244
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 34
Total 71
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 26 - Trippel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 125 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 63 - Par 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par