Navn
Atle Duggås
Dato
2018-08-21
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 9 (10 kr). Acepott (10 kr).
Resultat importert fra DGMetrix result id 700244
# Hull Score      # Hull Score
Ut 39 Inn 44
Total 83
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 146 - Trippel-Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 156 - Trippel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 176 - Trippel-Bogey
9Hull 94 - Bogey 18Hull 183 - Par