Navn
Ingvill Andal
Dato
2018-08-21
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 9 (10 kr). Acepott (10 kr).
Resultat importert fra DGMetrix result id 700244
# Hull Score      # Hull Score
Ut 45 Inn 37
Total 82
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 36 - Trippel-Bogey 12Hull 125 - Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 67 - Quadruple-Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 76 - Trippel-Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par