Navn
Renate Ramsøy
Dato
2018-08-21
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 9 (10 kr). Acepott (10 kr).
Resultat importert fra DGMetrix result id 700244
# Hull Score      # Hull Score
Ut 57 Inn 50
Total 107
1Hull 18 - Quintuple-Bogey 10Hull 104 - Bogey
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 116 - Trippel-Bogey
3Hull 37 - Quadruple-Bogey 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 58 - Quadruple-Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 67 - Quadruple-Bogey 15Hull 156 - Trippel-Bogey
7Hull 76 - Trippel-Bogey 16Hull 166 - Trippel-Bogey
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 178 - Quintuple-Bogey
9Hull 96 - Trippel-Bogey 18Hull 185 - Dobbel-Bogey