Navn
Rune Andersland
Dato
2018-08-28
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 10 (10 kr). Acepott (10 kr).
Resultat importert fra DGMetrix result id 700246
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 37
Total 75
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 66 - Trippel-Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 94 - Bogey 18Hull 183 - Par