Navn
Christian Fotland
Dato
2018-09-04
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 4 (10 kr) og acepott (10 kr)
Resultat importert fra DGMetrix result id 700248
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 36
Total 72
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 127 - Trippel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 83 - Par 17Hull 173 - Par
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par