Navn
Amund Langeland
Dato
2019-04-16
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874850
# Hull Score      # Hull Score
Ut 42 Inn 37
Total 79
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 26 - Trippel-Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 125 - Dobbel-Bogey
4Hull 46 - Trippel-Bogey 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par