Navn
Thomas Nilsen
Dato
2019-04-16
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874850
# Hull Score      # Hull Score
Ut 40 Inn 42
Total 82
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 104 - Bogey
2Hull 23 - Par 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 124 - Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 147 - Quadruple-Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 75 - Dobbel-Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 94 - Bogey 18Hull 185 - Dobbel-Bogey