Navn
Øyvind Sørheim
Dato
2019-04-23
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874852
# Hull Score      # Hull Score
Ut 46 Inn 37
Total 83
1Hull 14 - Bogey 10Hull 104 - Bogey
2Hull 26 - Trippel-Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 36 - Trippel-Bogey 12Hull 126 - Trippel-Bogey
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 75 - Dobbel-Bogey 16Hull 162 - Birdie
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 176 - Trippel-Bogey
9Hull 95 - Dobbel-Bogey 18Hull 184 - Bogey