Navn
Thomas Sundal
Dato
2019-04-30
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 1 (10 kr.) Acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 874853
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 36
Total 72
1Hull 16 - Trippel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 125 - Dobbel-Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 144 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 173 - Par
9Hull 92 - Birdie 18Hull 183 - Par