Navn
Christian Fotland
Dato
2019-04-30
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 1 (10 kr.) Acepott (10 kr.)
Resultat importert fra DGMetrix result id 874853
# Hull Score      # Hull Score
Ut 39 Inn 33
Total 72
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 26 - Trippel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 123 - Par
4Hull 44 - Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 63 - Par 15Hull 154 - Bogey
7Hull 75 - Dobbel-Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 85 - Dobbel-Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 186 - Trippel-Bogey