Navn
Øyvind Sørheim
Dato
2019-05-07
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874854
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 36
Total 74
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 24 - Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 33 - Par 12Hull 124 - Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 75 - Dobbel-Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey