Navn
Cristian Del Rio
Dato
2019-05-21
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874856
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 32
Total 68
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 113 - Par
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 123 - Par
4Hull 44 - Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 54 - Par 14Hull 144 - Bogey
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 73 - Par 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 186 - Trippel-Bogey