Navn
Rune Andersland
Dato
2019-05-21
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874856
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 36
Total 74
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 26 - Trippel-Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 123 - Par
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 73 - Par 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 83 - Par 17Hull 176 - Trippel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par