Navn
Øyvind Sørheim
Dato
2019-06-11
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
CTP hull 2. Acepott.
Resultat importert fra DGMetrix result id 874859
# Hull Score      # Hull Score
Ut 44 Inn 37
Total 81
1Hull 14 - Bogey 10Hull 104 - Bogey
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 116 - Trippel-Bogey
3Hull 36 - Trippel-Bogey 12Hull 125 - Dobbel-Bogey
4Hull 46 - Trippel-Bogey 13Hull 133 - Par
5Hull 57 - Trippel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 155 - Dobbel-Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par