Navn
Kyrre Sørensen
Dato
2019-06-18
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874861
# Hull Score      # Hull Score
Ut 37 Inn 32
Total 69
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 123 - Par
4Hull 44 - Bogey 13Hull 134 - Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 94 - Bogey 18Hull 183 - Par