Navn
Christian Wilde
Dato
2019-07-16
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874865
# Hull Score      # Hull Score
Ut 38 Inn 33
Total 71
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 104 - Bogey
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 113 - Par
3Hull 33 - Par 12Hull 124 - Bogey
4Hull 45 - Dobbel-Bogey 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 54 - Par 14Hull 143 - Par
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 94 - Bogey 18Hull 183 - Par