Navn
Øyvind Sørheim
Dato
2019-07-30
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874867
# Hull Score      # Hull Score
Ut 42 Inn 38
Total 80
1Hull 15 - Dobbel-Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 114 - Bogey
3Hull 36 - Trippel-Bogey 12Hull 124 - Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 57 - Trippel-Bogey 14Hull 143 - Par
6Hull 65 - Dobbel-Bogey 15Hull 156 - Trippel-Bogey
7Hull 73 - Par 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 175 - Dobbel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 184 - Bogey