Navn
Thomas Nilsen
Dato
2019-08-13
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar

Resultat importert fra DGMetrix result id 874869
# Hull Score      # Hull Score
Ut 39 Inn 39
Total 78
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 23 - Par 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 124 - Bogey
4Hull 44 - Bogey 13Hull 135 - Dobbel-Bogey
5Hull 56 - Dobbel-Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 153 - Par
7Hull 75 - Dobbel-Bogey 16Hull 165 - Dobbel-Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 176 - Trippel-Bogey
9Hull 94 - Bogey 18Hull 184 - Bogey