Navn
Benjamin Løland
Dato
2019-09-24
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
*OBS starttidspunkt*
Resultat importert fra DGMetrix result id 874876
# Hull Score      # Hull Score
Ut 30 Inn 30
Total 60
1Hull 14 - Bogey 10Hull 103 - Par
2Hull 22 - Birdie 11Hull 113 - Par
3Hull 35 - Dobbel-Bogey 12Hull 124 - Bogey
4Hull 42 - Birdie 13Hull 134 - Bogey
5Hull 54 - Par 14Hull 142 - Birdie
6Hull 63 - Par 15Hull 154 - Bogey
7Hull 74 - Bogey 16Hull 163 - Par
8Hull 84 - Bogey 17Hull 174 - Bogey
9Hull 92 - Birdie 18Hull 183 - Par