Navn
Thomas Sundal
Dato
2019-09-24
Bane
Lynghaugparken
Hva
Stormcup
Verifisert
Resultat er verifisert
Kommentar
*OBS starttidspunkt*
Resultat importert fra DGMetrix result id 874876
# Hull Score      # Hull Score
Ut 36 Inn 37
Total 73
1Hull 13 - Par 10Hull 103 - Par
2Hull 25 - Dobbel-Bogey 11Hull 115 - Dobbel-Bogey
3Hull 34 - Bogey 12Hull 124 - Bogey
4Hull 43 - Par 13Hull 134 - Bogey
5Hull 55 - Bogey 14Hull 144 - Bogey
6Hull 64 - Bogey 15Hull 154 - Bogey
7Hull 75 - Dobbel-Bogey 16Hull 164 - Bogey
8Hull 84 - Bogey 17Hull 176 - Trippel-Bogey
9Hull 93 - Par 18Hull 183 - Par