Organisasjonsplan for Stormkast - Bergen Frisbeeklubb ("Stormkast") Oppdatert 2007 02 14

Innhold:

 • Visjon
 • Hovedmålsetninger
 • Organisasjonsstruktur
Merk! Artikkelen er sist endret for 5 år siden. Informasjonen kan være utdatert.

Visjon

Stormkast skal jobbe for å spre informasjon om frisbeesporten i Bergens regionen og legge til rette forholdene for utøvelse av frisbee som sport på alle nivå, og med dette fremme samarbeid, kameratskap og sunn idrett. Stormkast skal videre våre et naturlig sammlingspunkt for alle som er interessert i de individuelle frisbee grenene i Bergensregionen.

Hovedmålsetninger

 • Bygge opp og vedlikeholde en diskgolfbane med høyt nasjonal standard i Bergensregionen
 • Spre informasjon om diskgolf og klubben slik at alle som kan interesse av å kjenne til den gjør det
 • Tilby mulighet for å spille diskgolf både som konkuranseidrett og som rekreasjonsaktivitet
 • Ha medlemmer i flest mulig klasser
 • Etabelere og opprettholde en sunn organisasjon og økonomi

Sekundære målsetninger

 • Legge tilrettefor tilbud til alle som ønsker å drive andre individuelle frisbeegrener enn diskgolf
 • Jobbe for å bygge opp flere diskgolfbaner/diskgolfløyper i Bergensregionen
 • Spre informasjon om frisbeesport generellt

Organisasjonstrukur

 • ORGANISASJONSMODELL
  Se bildet                   
     
  
 • årsmøtet
  Bestemmer love og regler for Stormkast, velger styre og bestemmer målsetningene til klubben
 • Valgkomite
  Finner og kontakter egnede kandidater til styret og presanterer desse til årsmøtet
 • Styre
  Jobber for å oppfylle målsetningene gitt av årsmøtet Daglig drift av klubben Representerer klubben utad og i de råd og organisasjoner som klubben er medlem av Forberede dagsorden til årsmøtet Byggeopp, vedlikeholde, forbedre og promotere diskgolfbaner i Bergensdistriktet