Organisasjonsplan for Stormkast - Bergen Frisbeeklubb ("Stormkast")

Oppdatert 2007 02 14
Oppdatert 2023 02 07 - underkomiteer lagt inn + fikset noen skrivefeilInnhold:

 • Visjon

 • Hovedmålsettinger

 • Organisasjonsstruktur

 

Visjon

Stormkast skal jobbe for å spre informasjon om frisbeesporten i Bergens regionen og legge til rette forholdene for utøvelse av frisbee som sport på alle nivå, og med dette fremme samarbeid, kameratskap og sunn idrett. Stormkast skal videre være et naturlig samlingspunkt for alle som er interessert i de ulike frisbeegrenene i Bergensregionen.

Hovedmålsetninger

 • Bygge opp og vedlikeholde en diskgolfbane med høyt nasjonal standard i Bergensregionen

 • Spre informasjon om diskgolf og klubben slik at alle som kan interesse av å kjenne til den gjør det

 • Tilby mulighet for å spille diskgolf både som konkurranseidrett og som rekreasjonsaktivitet

 • Ha medlemmer i flest mulig klasser

 • Tilby mulighet for å spille ultimate frisbee både som konkurranseidrett og som rekreasjonsaktivitet

 • Etablere og opprettholde en sunn organisasjon og økonomi

Sekundære målsetninger

 • Legge til rette for tilbud til alle som ønsker å drive andre individuelle frisbeegrener enn diskgolf

 • Jobbe for å bygge opp flere diskgolfbaner/diskgolfløyper i Bergensregionen

 • Spre informasjon om frisbeesport generelt

Organisasjonstrukur

ORGANISASJONSMODELL

Se bildet                          
     

   

 • Årsmøtet
  Bestemmer lover og regler for Stormkast, velger styre og bestemmer målsetningene til klubben

 • Valgkomite
  Finner og kontakter egnede kandidater til styret og presenterer desse til årsmøtet

 • Kontrollkomite
  Følge opp årsmøtevedtak og styrets arbeid og se at disse til enhver tid følger gjeldende regler, vedtak og best practise 

 • Styre
  Jobber for å oppfylle målsetningene gitt av årsmøtet.
  Daglig drift av klubben.
  Representerer klubben utad og i de råd og organisasjoner som klubben er medlem av.
  Forberede dagsorden til årsmøtet.
  Bygge opp, vedlikeholde, forbedre og promotere diskgolfbaner i Bergensdistriktet.

 • Ultimategruppen
  Ansvarlig for ultimate frisbee i Stormkast.
  Tilbyr ultimate til de som ønsker det i klubben og jobber med på kryss av klubber for å styrke og promotere ultimate frisbee i Bergensdistriktet.
  Underlagt styret, men er autonom enhet når det gjelder organisering og egne budsjett.
  Rapporterer til styret og årsmøtet.

 • Banekomite