Det er planlagt mye i Lynghaugparken fremover og her er en oversikt.

Mange lurer på hva som er planen for banen fremover og her prøver vi å gi en oversikt over det vi har planer om i store trekk. 

Det finnes noe som ikke er med på listen her, men det kan og være noe som mangler så gi oss en lyd om du ser noe.

 

 

 

Baneoppsett

 Baneoppsettet er ikke endelig satt, men det ser lite sannsynlig ut at det blir et 18-hulls oppsett i Lynghaugparken. 

 Hovedårsaken til dette er lite plass og sikkerhet.  

Parken er liten med mange andre brukere og naboer over alt.  Vi har også endel begrensninger rundt vannet og kanalen, som vi skal holde oss vekk fra.

 

Sikkerhet går i hovedsak på andre brukere og naboene.  Og til en viss grad også mellom hull.  Vi prøver å planlegge ut fra den verste/mest uforsiktige spilleren du har møtt der ute.   Det frisbeemessige kommer dessverre i andre rekke

 

 

 

Flis

 Det er en haug med flis like ved nye korg 2.  Denne skal primært legges rundt korg 4.

 Gjørmen er et stort problem på banen og vi har ikke for mange virkemiddel her.  Flis kan være nyttig mange steder, så har du et lass med flis tilgjengelig gi oss en lyd.  VELDIG viktig at folk ikke kjører ut flis uten å avklare med klubben først!

 

 

Naturtau

 Skilt og annet som er festet med nylontau skal festes på nytt med naturtau.

 Vi skrur ikke noe fast i trær, alt skal festes med naturtau

  

Mandoport på hull 3

 Denne skal må males litt om, den er nå for gul ...

 

  

Teesign

 Godkjent at vi får sette opp.

 Teesign skal designes og monteres.  

 "Skiltrammer" og design på skilt skal godkjennes av kommunen.  Skiltrammer venter vi på godkjenning av.

 

 

Infoskilt i området ved hull 1

 Godkjent at får sette opp.

 "Skiltramme" og design på skilt skal godkjennes av kommunen. 

 

  

Bygge teer

 Vi  ønsker å bygge teer som følger

 

Hull 1 - Dette skal fikses av kommune/entreprenør som ødla den som er der nå.

Hull 2 - må avklares

Hull 6 - Godkjent, men detaljer skal gjennomgås med kommune før arbeid starter

Hull 9 - må avklares

Hull 12 - Godkjent, men detaljer skal gjennomgås med kommune før arbeid starter

Hull 15 - skal bygges

 

 

Teevask

Det er gjørme i mange av kunstgressmattene og disse trenger et vask.

 

 Mandopiler

 Det mangler noen mandopiler som skal lages og henges opp.

 

Trebeskyttelse

Vi skal montere plank som beskyttelse på utsatte trær over hele banen.

 Her trenger vi umalte (og helst) gamle terrasebord uten spiker og skruer.   Har du noe her så gi oss en lyd!

 

 

Klopper

Vi har fått lov å bygge klopper som et tiltak mot den verste gjørmen. 

 Her skal det og godkjennes av kommunen før vi legger ut.

 

  

Dugnader

Det vil komme mange dugnader og det er veldig hyggelig når folk stiller opp.

 

Ta ansvar for enkeltprosjekt

Det er og mulig å få ansvar for enkelteprosjekt.   Om noen kan ta på seg å drive frem enkeltprosjekt fra listen over så er det veldig bra.  Du trenger ikke gjøre alt selv, men du er ansvarlig og får kanskje et budsjett og garantert noen retningslinjer å forholde deg til.

Ta kontakt om du ser noe med "ditt navn på".